Nauka zawodu w rzemiośle
Cześć!

Jeśli rozważasz albo już zdecydowałeś się na zawód rzeźnika, wędliniarza lub kucharza, to dobrze trafiłeś. Jako prestiżowy Cech z wieloletnią tradycją, pomożemy Ci rozpocząć edukację i zapewnimy odpowiednie warunki do nauki i pracy.

Warto zostać mistrzem rzemiosła!

Profesjonalny sprzęt,

wykwalifikowany personel.

Jako Cech mocno zaangażowany w tworzenie i utrzymywanie wysokiej kultury rzemiosła, we współpracy z Wielkopolską Izbą Rzemieślniczą oraz najlepszymi szkołami oferujemy wszystkim przyszłym wędliniarzom i kucharzom specjalistyczne i rzetelne kształcenie w zawodzie. W nowoczesnych i doskonale zorganizowanych zakładach gastronomicznych, wyszkolą Cię wysoko wykwalifikowani przedstawiciele sztuki wędliniarstwa i kuchmistrzostwa. Celem takiej nauki jest uzyskanie umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej niezbędnych do odpowiedzialnego wykonywania zawodu – zarówno jako pracownik, jak też w ramach samodzielnej działalności gospodarczej.

Jak wygląda nauka w zawodzie wędliniarza lub kucharza?

Nauka zawodu rzemieślniczego składa się z dwóch integralnych części: praktycznej, realizowanej w procesie pracy w zakładzie rzemieślniczym oraz części dokształcania teoretycznego. Możesz wybrać formę dokształcania teoretycznego w szkole (branżowej, technikum) lub na kursie dokształcającym. Nauka zawodu trwa 36 miesięcy i uwzględnia możliwość przedłużenia lub skrócenia tego okresu. Okres nauki wynika z rozporządzenia ministra do spraw edukacji, które dotyczy kształcenia w rzemiośle na poziomie szkoły branżowej.

Rozpocznij naukę z OCRWK, a zagwarantujemy Tobie:

3-letni okres efektywnej nauki zawodu pod nadzorem specjalistów
naukę teoretyczną i praktyczną
poznanie zasad BHP i HACCP
egzaminy czeladnicze i mistrzowskie prowadzące do uzyskania tytułów zawodowych
wiedzę pozwalającą wytwarzać wędliny i potrawy najwyższej jakości
przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej
dobrze opłacany i ceniony zawód na rynku pracy Unii Europejskiej
przystąpienie do grona czeladników Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej
prawo do wynagrodzenia, ubezpieczenia, urlopu, opieki lekarskiej
wyposażenie w odzież roboczą i ochronną

Zostań rzemieślnikiem z OCRWK, a zagwarantujemy Tobie:

3-letni okres efektywnej nauki zawodu pod nadzorem specjalistów

 

naukę teoretyczną i praktyczną

 

poznanie zasad BHP i HACCP

 

egzaminy czeladnicze i mistrzowskie prowadzące do uzyskania tytułów zawodowych

 

wiedzę pozwalającą wytwarzać wędliny i potrawy najwyższej jakości

 

przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej

 

dobrze opłacany i ceniony zawód na rynku pracy Unii Europejskiej

 

przystąpienie do grona czeladników Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej

 

prawo do wynagrodzenia, ubezpieczenia, urlopu, opieki lekarskiej

 

wyposażenie w odzież roboczą i ochronną

Informacje dodatkowe

Młodociany pracownik zatrudniony w celu nauki zawodu posiada wszystkie prawa wynikające z Kodeksu Pracy. Naukę zawodu może podjąć młodociany, który ukończył 15 rok życia, a nie przekroczył 18 roku życia, i przedstawił świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca w wybranym zawodzie nie zagraża jego zdrowiu.

Umowa przygotowania zawodowego jest podpisywana w biurze cechu przez pracodawcę, ucznia oraz rodzica/opiekuna. Do podpisania umowy potrzebne są następujące dokumenty:

 

– aktualne badanie z Medycyny Pracy, na które uczeń jest kierowany przez zakład szkolący (koszty za badanie pokrywa zakład)
– akt urodzenia
– świadectwo ukończenia gimnazjum (w przypadku zmiany pracodawcy dodatkowo świadectwo szkolne z ostatniej ukończonej klasy)
– świadectwa pracy (jeżeli uczeń zmienia pracodawcę)

Dowiedz się więcej o nauce rzemiosła

Po szczegółowe informacje zapraszamy Cię na stronę Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej:

1
PARALLAX EFFECT

The album is more experimental in nature than the band’s later releases. It was released only in Canada and Japan, and received very.

2
easy import

The album is more experimental in nature than the band’s later releases. It was released only in Canada and Japan, and received very.

3
retina ready

The album is more experimental in nature than the band’s later releases. It was released only in Canada and Japan, and received very.