Stoi za nami ponad siedem i pół wieku tradycji

To ogromny powód do dumy ale i poważne zobowiązanie

Historia

W 1257 roku w Poznaniu utworzono Bractwo Rzeźnickie, które było pierwszą organizacją cechową. Od 1288 roku w stolicy Wielkopolski do władz miejskich wybierano Starszych Bractwa Rzeźnickiego. Jednym z podstawowych zadań organizacji było kształcenie nowych adeptów rzemiosła, pilnowanie jakości mięsa i wędlin, uczestnictwo w życiu religijnym, akcjach humanitarnych i obronie miasta. Bractwo rozwinęło się w cech w XIV wieku.

Misja

W obecnych czasach, w których nie każdy rzetelnie realizuje swój zawód, czujemy się mocno zobligowani do tego, by móc doradzać, opiniować, konsultować a przede wszystkim szkolić. Rzetelność, sumienność, najwyższa jakość – oto wymagania, jakie stawia organizacja przed należącymi do Cechu. Jego członkiem może zostać każdy rzemieślnik związany ze sztuką wędliniarską i kucharską, który kieruje się w życiu zawodowym tymi wartościami.

Działania

Członkowie OCRWK działający na obszarze całego kraju prowadzą zakłady zaliczane do najlepiej wyposażonych w Europie. W nowoczesnych, odpowiednio przystosowanych zakładach uczniowie szkoleni są przez wykwalifikowanych mistrzów kuchmistrzostwa i wędliniarstwa. Tworzymy wspólnotę małych i średnich przedsiębiorstw branży mięsnej i gastronomicznej, podnosimy kwalifikacje zawodowe, organizujemy wydarzenia branżowe.

Cenimy sobie dobrą współpracę i rzetelne partnerstwo

Zostań członkiem Cechu aby wspólnie z nami krzewić kulturę rzemiosła.

Choć firm jest bardzo dużo, pojedynczych głosów nikt nie chce słuchać. Dlatego powołaliśmy organizację, która będzie te głosy reprezentować. Tworzymy prężną wspólnotę małych i średnich przedsiębiorstw branży mięsnej i gastronomicznej, podnosimy kwalifikacje zawodowe członków Cechu, organizujemy działania, które mocno podnoszą prestiż i rozpoznawalność ich firm.

Idziemy z duchem czasu

Rozwijamy skrzydła i zwiększamy swój zasięg

Wśród członków i partnerów Ogólnopolskiego Cechu Rzeźników – Wędliniarzy – Kucharzy znajdują się restauracje, zakłady mięsne, plantatorzy, firmy cateringowe, internetowe platformy gastronomiczne, szkoły, stowarzyszenia, związki rzemieślnicze, prasa, internetowe portale, media społecznościowe, kanały radiowe i telewizyjne.

Szkolimy przyszłych rzemieślników

Wprowadzamy młodocianych w tajniki zawodu wspólnie z Wielkopolską Izbą Rzemieślniczą

Jesteśmy odpowiednio przygotowani aby wyszkolić rzemieślników z prawdziwego zdarzenia. Posiadamy wiedzę podpartą wieloletnim doświadczeniem branżowym, profesjonalne zakłady produkcyjne z najnowocześniejszym sprzętem oraz wysoko wykwalifikowanych mistrzów kuchmistrzostwa i wędliniarstwa.