Członkostwo

Dowiedz się jak zostać członkiem Cechu
Dlaczego warto do nas dołączyć?

Dbamy o naszych członków na różne sposoby

Reprezentujemy interesy członków i wzmacniamy więzi między nimi

Promujemy członków Cechu w mediach

Informujemy członków Cechu o sprawach dla nich ważnych

Stwarzamy możliwości doskonalenia zawodowego

Organizujemy ciekawe spotkania, turnieje i konkursy kulinarne

Pracujemy na prestiż naszej organizacji

Do naszego grona zapraszamy wszystkich rzemieślników z branży rzeźnickiej, wędliniarskiej i kucharskiej. Wspólnie możemy zdziałać wiele, na arenie zarówno krajowej jak i europejskiej. Udało nam się osiągnąć już wiele celów, ale przed nami jeszcze sporo wyzwań. Podejmij je z nami!

750+

lat istnienia cechu

200+

uczniów rzemieslnikow

030+

członków ocrwk

010+

wydanych certifikatów

Jak zostać członkiem OCRWK?

Rzetelność.

Sumienność.

Najwyższa jakość.

Oto wymagania, jakie stawia organizacja przed należącymi do Cechu. Jego członkiem może zostać każdy rzemieślnik związany ze sztuką wędliniarską i kucharską, który kieruje się w życiu zawodowym tymi wartościami. Od naszych członków oczekujemy chęci do wspólnego działania, organizacji wydarzeń, pomocy w szkoleniu młodocianych oraz podejmowania wyzwań, które pozwalają osiągnąć cele statutowe Cechu.

Zakład lub osoba chcąca przystąpić do Cechu składa deklarację o chęci przystąpienia, skierowaną do zarządu Cechu. Po podjęciu pozytywnej uchwały przez Zarząd, składający zobowiązuje się do:

 

– dostarczenia dowodów kwalifikacji zawodowych, uprawnień do szkolenia uczniów (kurs pedagogiczny, dyplom mistrzowski), wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, numerów REGON, PESEL, NIP

 

– opłacania składki miesięcznej w wysokości 50 zł (płatne kwartalnie, półrocznie lub całorocznie) osobiście w biurze Cechu lub przelewem na konto bankowe

 

– osobistego uczestnictwa w Walnych Zgromadzeniach, a w przypadku nieobecności, podporządkowania się jego uchwałom.